[1]
Fazriah, S., Sukmadilaga, H. and Fitri, I. 2019. ALTERNATIF PENGHIMPUNAN PENDANAAN BANK SYARIAH MELALUI PROGRAM WAKAF HASANAH. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi). 3, 3 (Oct. 2019), 168-179. DOI:https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss3.pp168-179.